Http in https [Kaj sta, kakšne so razlike med njima in SEO prednosti https protokola]

V tej objavi je podrobno razloženo kaj je http in kaj je https, kaj sploh so protokoli, zakaj je https pomemben ter kakšne so prednosti preklopa spletnih strani iz http protokola v protokol https, predvsem iz vidika SEO optimizacije spletne strani. Podrobneje je sicer o tem kako optimizirati spletno stran, objavljeno na povezavi optimizacija internetnih strani.

Trend opuščanja http protokola napram https je viden iz spodnje študije (vir5):

https pomembnost za seo

Kaj je HTTP

HTTP je kratica za Hypertext Transfer Protocol.

Ko v naslovno vrstico, pred spletno domeno vnesete v iskalnik znake http: //, to brskalniku pove, da se naj s spletno stranjo poveže preko http protokola.

Kaj je protokol

Protokol je sklop pravil, ki jih uporabljamo za posebne namene.

V primeru, ko je govora o razlikah med http in https, gre za sklop pravil, ki določajo komunikacijo/način, kako se 2 udeleženca pogovarjata med seboj.

Primer…

Na primer, bralec novic na televiziji, govori v angleščini in, ker razumete angleščino, lahko tudi razumete kaj govori bralec. Angleščina je v tem primeru protokol.

V trenutku, ko bralec novic začne govoriti v jeziku, ki ga ne razumete, protokol nima več svoje veljave.

Če bralec novic na televizji bere v kitajščini, vi pa je ne razumete, protokol izgubi svoj pomen/razlog, saj se morata obe strani strinjati o sklopu pravil.

V tem primeru je sklop pravil tak, da je za bralca na televiziji pravilo, da bere v angleščini, za nas, kot poslušalca novic, pa pravilo, da angleško razumemo.

To pomeni, da se morata obe strani strinjati glede sklopa pravil za komunikacijo. V tem primeru je protokol namenjen komunikaciji.

Poznamo še ostale vrste protokolov (npr. sklop pravil pri obnašanju visokih predstavnikov politike v neki državi (kako se mora obnašati politik, kako gostitelj), protokol pri mizi, itd…).

Ko govorimo o internetu, se za komunikacijo uporablja več protokolov.

Najpomembnejša in najbolj vidna protokola sta predvsem za končne uporabnike HTTP in HTTPS. Čeprav obstaja tudi veliko drugih protokolov, protokoli HTTP in HTTPS poskrbijo za večino prebivalstva.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) in HTTPS (Secure HyperText Transfer Protocol) sta osnovni strukturi, ki nam omogočata prikazovanje in sprejemanje informacij v internetu, običajno prek preproste spletne strani.

HTTPS protokol je bil ustvarjen za opravljanje enakih nalog kot HTTP z dodatkom, da zagotavlja dodaten nivo varnosti z uporabo nečesa, imenovanega Secure Sockets Layer ali SSL, za prenos varnih podatkov.

Možnosti protokolov prikazuje spodnja slika (vir 3):

HTTP je protokol za prenos hiperteksta.

Preprosto povedano je http sklop pravil za pošiljanje in prejemanje besedilnih sporočil. Kot vsi vemo, računalniki delujejo v binarnem jeziku enic in nulk.

Potencialno lahko vsak niz 0 in 1 nekaj sestavi, tudi besede.

Poglejmo:

Recimo, da želim napisati črko ‘a’.

Če 0 pomeni ‘a’, 1 pomeni ‘b’ in 01 pomeni ‘c’, lahko sklepamo, da lahko kombinacija 0 in 1 pomeni tudi besedo.

Računalnik deluje v številnih jezikih – npr. čisti binarni, besedilni jezik ali v nekaterih drugih formatih, kot so npr. bajtne kode. Preko teh jezikov prenaša besedilo.

Besedilo postane v trenutku, ko ga brskalnik interpretita, t.i. hipetbesedilo oz. hipertekt, pravila/protokol, ki pa prenaša to besedilo, pa se imenuje HTTP.

Z uporabo protokola HTTP lahko zagotovo prenesete slike in besedilo ter celo zvok, ne pa tudi videoposnetkov.

Kaj je HTTPS

Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) je varna različica HTTP protokola, po katerem se med brskalnikom in spletnim mestom, s katerim ste povezani, pošiljajo podatki.

Znak „S“ na koncu HTTPS pomeni „Varno“. Pomeni, da so vse komunikacije med brskalnikom in spletnim mestom šifrirane.

HTTPS se pogosto uporablja za zaščito zelo zaupnih spletnih transakcij, kot so spletno bančništvo in obrazci za spletno nakupovanje.

Zakaj je https pomemben

Strinjali smo se, da je besedilo tisto, kar se prenaša iz ene točke na drugo.

Da bi razumeli, zakaj je protokol HTTPS pomemben, je treba najprej vedeti kako delujejo wi-fi usmerjevalniki.

Recimo, da ste na letališču in se povezujete z wi-fi omrežjem, ki je last tretje osebe. Ko komunicirate prek protokola HTTP, besedilo prenaša usmerjevalnik. In, če greste na nizko varnostno različico usmerjevalnika, lahko v miru preverite in preberete besedilo, ki se prenaša.

Lahko pa na spletni strani obstaja geslo, s katerim se morate prijaviti na internetno stran (recimo za dostop do banke) V tem primeru pa potrebujete še “nekaj vmes”, kar poskrbi, da se besedilo iz bančne spletne strani, ne prikaže takoj. Pravila za to “vmes” opredeljuje protokol https.

Koristi in prednosti preklopa iz http v https

Upoštevanje Googlovih priporočil za spremembo na HTTP je enostavna, varna in pametna odločitev za vsakogar, zlasti za tiste, ki imajo kakršno koli integracijo e-trgovine, implementirano vpisovanje v spletno stran (z gesli) in podobno.

Generalno gledano, so HTTPS koristi predvsem v izboljšani varnosti spletnih strani, a zraven varnosti, obstajajo še druge koristi https protokola tudi iz vidika spletne optimizacije (SEO). Več o tem Kaj je SEO, je objavljeno na povezavi.

Boljše uvrstitve spletnih strani v iskalniku Google

Pretvorba v HTTPS trenutno morda še ne bo takoj in direktno povečala vaše uvrstitve v isklaniku Google, vendar jo praktično vsi SEO strokovnjaki priporočajo kot del splošne strategije SEO optimizacije spletnih strani.

Zraven tega pa je treba tudi upoštevati, da glede na to kako se razvija Google in, da je Google že izjavil (leta 2014, vir 2), da bo nekoč HTTPS t.i. ranking signal, zna biti, da https protokol dejansko že vpliva na višje uvrstitve spletnih strani na Googlu.

Spodnja študija pokaže kako med prvo uvrščenimi spletnimi stranmi na prvi strani Googla, narašča število tistih, ki komunicirajo preko https protokola (vir 4):

https vpliv na seo

Več podatkov za analizo

Podatki o napotitvi Google Analytics s HTTPS postanejo še bolj uporaben, saj se za razliko od podatkov, prenašanih s http protokolom, ti shranijojo – kar pomeni, da referenčni viri (referral data) v Google analitiki, ne bodo prikazani samo kot “neposredni promet”, ampak dejansko kot promet za katerega je znano od kod prihaja. Že to samo predstavlja izjemno prednosti pri izvajanju SEO optimizacije.

Varnost in zasebnost

Kot vsak dober varnostni sistem tudi HTTPS pomaga tako upravljavcem spletnih strani kot njihovim uporabnikom, da se počutijo varne. Varnost vam pomaga preprečiti denarno škodo in krajo podatkov ter škodo avtoriteti ali ugledu vašega spletnega mesta.

Dodatne informacije:

Viri:

1 – Easy Understanding of Web Protocols – HTTP and HTTPS
2 – HTTPS as a ranking signal
3 – HTTP to HTTPS: 7 Best Practices for Top Ranking
4 – How HTTPS Affects SEO and Why You Should Make the Move
5 – THE IMPORTANCE OF HTTPS AND THE SEO BENEFITS THAT FOLLOW