Tipi lesenih stopnic

Če smo v zadnjih nekaterih prispevkih več govorili o notranji opremi (v primeru na povezavi o opremljanju otroških sob) in, če notranjo opremo že omenjamo tudi na prvi strani, je prav, da v tokratnem zapisu nekaj več besed namenimo še stavbnemu pohištvo, saj je tudi to del mizarsko pohištvene branže – pri čemer pa še posebej izstopajo lesene stopnice in različni tipi lesenih stopnic.

tipi lesenih stopnic

V osnovi se lesene stopnice delijo na lego poteka samega stopnišča, pri čemer poznamo:

  • lesene stopnice v U
  • lesene stopnice v L
  • polkrožne lesene stopnice
  • vzdolžne lesene stopnice

hkrati pa jih razlikujemo tudi glede na to na kakšno konkstrukcijo so položene:

  • lesene stopnice na beton
  • lesene stopnice na železno konstrukcijo
  • lesene stopnice na leseno konstrukcijo
  • podstrešne lesene stopnice (po meri)

Kot material za izdelavo lesenega stopnišča se v v Sloveniji največ uporablja les domačih iglavcev in listavcev (smreka, hrast, bor, lipa, javor,…), sicer pa so lesena stopnišča v zadnjem času vse bolj dekorirana in izdelana tudi iz eksotičnih vrst lesa.

Priporočamo še: How to makeover your stairs

Pri odločanju o tipu lesenih stopnic nam mora torej biti v ospredju tip samega stopnišča, pri čemer pa ne smemo pozabiti, da tip stopnišča odločilno vpliva tudi na izkoristek prostora v katerem je stopnišče postavljeno. Ob tem ima na celotno stopnišče izjemen estetski vpliv tudi izdelava ograje za stopnice, hkrati pa tudi vsa spremljevalna notranja oprema, ki jo imamo namen postaviti ob, v, na ali celo pod stopnišče.

Predvsem na tem področju se v zadnjem času največ ljudi zanima za izkoristek prostora pod samimi stopnicami z izdelavo raznovrstnih vgrajenih omar ali regalov in polic za čevlje pod same stopnice.

Tip lesenih stopnic (oblika in materiali) tudi izberemo glede na stopnjo obrabe stopnišča, slednje pa je povezano tudi z tem koliko bomo navsezadnje odšteli za različne vrste lesenih stopnic.

Drugačno vrsto lesa in tehniko obdelave lesenih stopnic bomo uporabili npr. za visoko pohodna stopnišča in prehode, medtem, ko bomo stopnišča, ki služijo zgolj za premagovanje etažnih višinskih razlik, a niso frekventno pohodna, oblekli v mehkejše lesne materiale.

Pri odločanju o tipu stopnišča upoštevajmo tudi pohodnost in slišnost različnih vrst lesa, sposobnost vzdrževanja nastopnih in čelnih površin stopnic ter trajnost samega lesnega materiala.

Priporočamo še: Painting stairs