Primerjava ponudb IPTV in ostalih ponudnikov televizije

IPTV kalkulator bo spletna aplikacija, s katero bo omogočena primerjava ponudb IPTV, spletnih, kabelskih in digitalnih televizij na regionalnem trgu. Slaba gospodarska situacija, nezadovoljstvo z visokimi cenami in kakovostjo televizijske ponudbe, najbolj pa pomanjkanje preglednosti, je vzrok za razvoj aplikacije. IPTV kalkulator bo na preprost in jasen način predstavil razmerje med ponudbo in cenami TV storitev.

Primerjava ponudb IPTV

Z IPTV kalkulatorjem bo omogočena primerjava ponudb IPTV, spletnih, kabelskih in digitalnih televizij.

Uporabniki aplikacije bodo lahko v treh preprostih korakih našli in izbrali najboljšo TV storitev, glede na njihova pričakovanja in možnosti. To bo omogočeno s preprosto spletno aplikacijo, ki se bo preprosto imenovala “IPTV kalkulator”.

Primerjava ponudb IPTV, spletnih, kabelskih in digitalnih televizij z aplikacijo IPTV kalkulator

Z IPTV kalkulatorjem bo omogočena primerjava ponudb IPTV, zato bomo lahko na preprost način ugotovili, kdo je trenutno najugodnejši ponudnik televizijskih storitev.

Glavni namen IPTV kalkulatorja bo popoln in natančen opis, primerjave cen in pogojev uporabe zgoraj omenjenih storitev. Uporabnikom bo ponujen primerjalni pregled nad celotno TV ponudbo. S prikazanimi cenami, pogoji uporabe in koristi, ki jih bo lahko uporabnik naročil, bo cilj IPTV kalkulatorja predstaviti optimalno in najboljšo storitev. Možna bo primerjava glede na želje in finančne zmožnosti. V istem kontekstu je cilj IPTV kalkulatorja poudariti ponudnika storitev, ki se bo najbolj približal določenim pogojem in olajšal uporabniku, da ponudnika izbere (1,2).

Čas drobnega tiska v pogojih uporabe posameznega ponudnika TV storitev in možnosti primerjave kakovosti TV ponudbe, je mimo. Prav cena je bila glavni razlog nezadovoljstva ljudi, ki gledajo na televizijo, kot na eno izmed najpomembnejših sekundarnih stvari v življenju. Zasnova IPTV kalkulatorja je, da je uporabniku omogočena primerjava ponudb IPTV. Ponuja možnost izločitve ponudb glede na vrsto paketa, glede na ceno, glede na izbiro kanalov in glede na vrsto dostopa. Zaradi vseh teh razlogov je namen IPTV kalkulatorja spodbuditi vse ponudnike televizijskih storitev, ki vzporedno stojijo drug ob drugem, da v svojo cen vključijo kakovost, veliko količino vsebin, funkcionalnost in še nekatere dodatne storitve (telefon in internet).

Idejo o aplikaciji so pozitivno sprejeli praktično vsi vodilni ponudniki IPTV storitev! Ko se se z njimi posodabljale informacije o televizijski ponudbi, je bila skupna ugotovitev, da je prav IPTV kalkulator tisto, kar smo vedno potrebovali.

Prednosti brezžičnih IPTV naprav

Za razliko od žično povezanih IPTV naprav, posebno privlačnost in uporabno vrednost, predvsem za gospodinjstva prinašajo IPTV naprave, ki delujeo brezžično. Ena izmed takšnih IPTV naprav je Ruckus Mediaflex.

Ponavadi takšne naprave vsebujejo brezžično 802.11g multimedijsko dostopno točko in brezžični adapter in že lahko IPTV signal prenašate brezžično. Za razliko od distribucije IPTV signala po klasičnem žičnatem širokopasovnem omrežju, kjer pogosto namestitev omrežja skazi podobo objektov, brezžično omrežje mora delovati kakovostno, saj pri manj kakovostnih inštalacijah omrežij prihaja do nezadostne pokritosti in prevelikega nihanja v kakovosti prenosa signala.

Sodobna brezžična omrežja omogočajo modernim računalnikom in IPTV napravam, da delujejo zanesljivo, zagotoviti pa morajo tudi varnost za vedno večjo potrebo po priklapljanju vedn novih naprav v omrežje.  V osnovi omrežja ločimo na lokalna, brezžična in prostrana omrežja.

 

Piše: Nevron IPTV