Komunikacija na delovnem mestu med moškimi in ženskami

Komunikacija na delovnem mestu med moškimi in ženskami pogosto ni enostavna. Stres na delovnem mestu in reševanje konfliktov sta močno povezana in zaposleni se na na stres in reševanje nesporazumov odzivajo na različne načine. Medsebojni odnosi v skupinah, kjer so zaposleni tako moški, kot ženske, se pogosto zapletejo. Ženske pogosto vedenje in obnašanje moških doživljajo kot nespoštljivo in ne spoštujejo njihovega reševanja problemov, pogosto jim takoj ponudijo rešitev. Moški  do žensk ne kažejo dovolj spoštovanja, ker jih ne poslušajo, pogosto jih ne razumejo in jim ne nudijo dovolj čustvene podpore. V mnogih timih je zato poslovna komunikacija otežena, a s strpnostjo in razumevanjem se te težave da sproti reševati. Predvsem se morajo tako moški, kot ženske v podjetju zavedati, da so skupina ljudi z istimi cilji in da zaradi njihovih nesoglasij, vodenje projektov ne sme biti ogroženo.

Več informacij: ideje za izboljšanje komunikacije

komunikacija na delovnem mestu

Komunikacija na delovnem mestu skozi oči ženske

Ženske pri komuniciranju s sodelavci ali nadrejenimi zelo rade pred reševanjem problemov povedo kakšno besedo o čustvih. V ženskem svetu je pač tako, da dobro počutje potrebujejo izražanje o svojem čustvenem stanju. Zato ženske vedno, preden preidejo na bistvo problema, najprej povedo nekaj vljudnih besed o počutju. Nikoli se težav ne loti neposredno, saj za ženske neposredna komunikacija vedno pomeni jezo in prerekanje. Kadar ženske iščejo rešitev za neko težavo in imajo govorni nastop ali predstavitev pred sodelavci, pogosto postanejo klepetave, kar jih čustveno sprosti in pogosto sproža asociacije, ki vodijo do rešitev. Ženske za izražanje in sprejemanje čustvene podpore veliko govorijo, želijo se na dolgo in široko pogovarjati, kar moški pač ne razumejo in takoj pridejo na dan z rešitvijo problema. Ženske o določenem problemu prav tako veliko govorijo in ko se na določen način razbremenijo, kmalu problem rešijo same.

komunikacija na delovnem mestu

Komunikacija na delovnem mestu skozi oči moškega

Medsebojni odnosi med moškimi in ženskami na delovnem mestu so pogosto ogroženi zaradi moškega načina komuniciranja. Moški želijo pri iskanju rešitev hiter in takojšen prenos informacij, komunikacija med moškimi je pogosto neposredna, kar lahko ženske jemljejo kot nespoštljivo do njih, ali pa jo razumejo kot jezo. Vsak vodja ki komunicira z ženskami, naj bo to komunikacija v podjetju ali komunikacija s strankami, naj v odnos vedno vključi razumevanje in spoštljivost do žensk. Ženske mu bodo hvaležne, če bo pogosteje izražal svoja čustva, medtem ko moškega čustveno razumevanje lahko tudi razžali in ujezi. Klepetanje o nekem problemu ni ravno v navadi moških, razen tistih, ki so bolj čuteči in intuitivni. Prav tako moški pri reševanju konfliktov ali iskanju rešitev, ne potrebujejo čustvene podpore, pač pa takoj preidejo na ponujanje rešitev in želijo problem takoj ublažiti.

Viri:

https://www.monster.com