Kaj je vsebinski marketing [Prikaz na primerih]

V tej objavi je s primeri prikazano kaj je vsebinski marketing, sicer pa več primerov vsebinskega marketinga, vključno s tem kako deluje vsebinski marketing, našli tudi na MatijaZajšek.com.

Kako deluje vsebinski marketing na področju prodaje storitev (npr. organizacije team building dogodkov)

Storitve, kot so npr. team building programi, katerim je težko določiti fiksno prodajno ceno (kot je to mogoče pri produktih v spletnih trgovinah), z vsebinskim marketingom, tržimo preko interneta tako, da za njih pripravljamo najrazličnejše vsebine, ki obiskovalce spletne strani peljejo na t.i. pristajalne spletne strani. Pristajalne strani služijo zato, da obiskovalci na njih oddajo zanimanja oz. pustijo neko sled (t.i. lead), marketinško vsebino, ki pa ta proces generiranja leadov omogoča, pa kreiramo na zgodbah ter vsebini na sami pristajalni strani.

Zgodbe, ki za panogo team buildinga, ustvarjamo z namenom, da nam potencialni interesenti (podjetja, ki se utegnejo zanimati za izvedbo team buildinga), nato iz našega bloga na spletni strani, promoviramo po vseh mogočih spetnih kanalih: email marketing, družabna omrežja, video kanali, itd…

Vsebinski marketing za team building dejavnost bi lahko vseboval opisovanje najrazličnejših zgodb:

 • kakšne so koristi team building programov za podjetja
 • katere so najbolj popularne vrste team buildingov
 • ideje za izvedbo team buildingov
 • naj team building program leta, itd…

Fantastično delo na področju ustvarjanja speltnih vsebin za potrebe marketinga team building programov in dejavnosti, v Sloveniji opravlja team building agencija ETC Adriatic.si, ki sodi med eno večjih team building agencij v regiji, saj svoje programe ponuja ne samo v Sloveniji, temveč tudi po vseh nekdanjih državah skupne države.

Zelo specifičen pristop k ustvarjanju vsebin za marketing team building programov, uporablja tudi ekološko posestvo Trnulja, ki s pomočjo vsebinskega marketinga na internetu predstavlja svoje specifične team building programe (npr. vožnja z električno kočijo, itd…). Trnulja pri ustvarjanju speltnih vsebin za potrebe marketinga stavi na specifičnost programov, ekološko kulinariko in programe za podjetja, v naravi.

Uporaben video za trženje storitev s pomočjo vsebinskega marketinga:

NAMIG: Če spletne strani, na kateri bi lahko izvajali vsebinski marketing, sploh še nimate, priporočamo zapis Za vse, ki jih zanima izdelava spletnih strani.

Kaj je vsebinski marketing na področju spletnih trgovin (PRIMER POHIŠTVO123.SI)?

Spletne trgovine imajo, za razliko od ostalih speltnih strani, na področju vsebinskeg marketinga, opraviti ne samo z ustvarjanjem in kreacijo vsebin za blog v spletni trgovini, vsebinsko smiselno in ustrezno tudi iz vidika SEO optimizacije, morajo biti pripravljeni v spletnih trgovinah tudi opisi produktov, opisi kategorij produktov, vstopna spletna stran trgovine in drugo.

Lep primer ustvarjanja vsebin za marketing, lahko vidite v speltni trgovini Pohištvo123.si, vsebinsko urejeno kategorijo v trgovini pa si poglejte na primeru predstavitve regalov za dnevno sobo (na povezavi). Regali za dnevne sobe so opisani s pomočjo sinonimov in sorodnih iskanj (ključnih besed), kar je ustrezno predvsem iz vidika SEO optimizacije kategorije produktov v trgovini, sicer pa boste tisti, ki boste prebrali vsebino opisa kategorije regalov, opazili tudi, da vsebina ne zasleduje samo SEO ciljev, temveč je tudi “melodična, prijazna, uporabna in predvsem marketinško privlačna”.

NAMIG: Vsebinski marketing sodi med eno najmočnejših in učinkovitih spletnih taktik za pridobivanje novih obiskovalcev na speltno stran ter posledično, za povečanje prodaje preko spletnih strani. Zato je zelo priporočljivo, če načrt za nastop na spletu s pomočjo raznovrstnih vsebin, sestavite temeljito in sploh preden se lotite ustvarjanja vsebin. V večini primerov načrt za vsebinski marketing spletne agencije sestavijo v okviru izdelave digitalnih strategij.

Digitalna startegija na področju vsebinskega marketinga vključuje jasno definirane poslovne cilje ustvarjanja vsebin, akcijski načrt (saj kreacija vsebin vzame kar precej časa in kadra), hkrati pa vrhunska digitalna startegija upošteva tudi to, da bomo kreirane vsebine plasirali med različnimi digitalnimi kanali, pri različnih oblikah spletnega oglaševanja ter za različne namene oblikovanja spletnih mest. Vsebinski marketing, ne samo za spletne trgovine, temveč kar vse spletne strani, je lahko učinkovit le, če merimo rezultate dela, zato mora izdelava digitalne strategije, vključevati tudi spremljanje rezultatov ustvarjanja vsebin.

Uporaben video o pomenu in izdelavi učinkovite digitalne strategije:

Kako meriti učinkovitost vsebinskega marketinga spletnih trgovin?

Spletne trgovine, po tem, ko pripravijo ustrezne vsebine za samo trgovino (opise produktov, opise kategorij,itd…) rast svoje prodaje in spletne vidnosti s pomočjo vsebinskega marketinga, običajno merijo z naslednjimi kazalniki:

 • organska rast vidnosti spletne trgovine (na podlagi novih blog zapisov)
 • organska rast vidnostI trgovine na podlagi boljših uvrstitev trgovine zaradi tega, ker je boljša spletna optimizacija trgovine
 • večji obisk trgovine zaradi promocije vsebin na družabnih omrežjih
 • povečanje branda spletne trgovine s pomočjo email marketinga

Če želimo, da je vsebinski marketing učinkovit, mu je potrebno zastaviti merljive spletne in prodajne cilje. Ti cilji so (v odvisnosti od vrst spletnih vsebin), lahko:

 • povprečen čas branosti spletnih vsebin (npr. blog zapisov na blogu)
 • povprečna stopnja odboja (bounce rate) od spletnih vsebin
 • open rate (npr. pri email marketingu)
 • število pridobljenih leadov na mesec
 • število prodaj/nakupov v spletni trgovini
 • organska rast vidnosti spletne strani (SEO optimizacija)

Zelo učinkovita, slovenska, spletna trgovina, ki svoj vsebinski marketing, izvaja po vseh mogočih spletnih kanalih, je trgovina topizbira.

Uporaben video o tem kaj je vsebinski marketing za e trgovine:

NAMIG: V kolikor vas zanima kaj je vsebinski marketing za katerega izmed specifičnih kanalov prodaje na internetu, je najbolje, da preučite najbolj ustrezne vrste vsebin za tisti kanal. Npr.: če se odločate za prodajo na Amazonu, bo najboljše, če se vsebinskega marketinga lotite z raziskavo ključnih besed za Amazon, sestavo strategije za prodajo na Amazonu in pa predvsem izračunom potencialne profitabilnosti za prodajo vaših produktov na Amazonu. Priporočilo: Kako prodajati na Amazonu